Unofficial Classic Rock RoIO bootlegs in lossless audio format. Music trading of concert recordings by Pink Floyd, The Who, Led Zeppelin, Cream, Black Sabbath, Iron Maiden, Rush, Jimi, Beatles and more available by roio traders and tapers in shn or flac format (lossless audio). MP3 Traders are not welcome! Don't spend your money on bootlegged CDs and DVDs off of eBay. Come experience our real-time interactive chat and music trading hub. Trade your recordings and meet other traders and make permanent friends from around the world who are music collectors just like you.
 6878 - RoIOs
 0937 - Soundboard
 0517 - Bands
 2625 - Venues
 0889 - Cities
 0148 - States
 0078 - Countries
  

Here are the Hub Rules in Swedish


                      Regel #01 - Behandla alla med respekt. Vid problem PM en OP.
                      Regel #02 - Du måste ladda ner och dela ut minst (1) GB med Pink Floyd musik eller video omedelbart.
                      Regel #03 - Du måste dela ut (20) GB musik eller video (Nya medlemar har dispans i 30 dagar)
                                        Du måste dela ut (40) GB musik eller video (Nya medlemar har dispans i 60 dagar)
                                        Du måste dela ut (60) GB musik eller video (Nya medlemar har dispans i 90 dagar)
                                        Du måste dela ut (100) GB musik eller video (Nya medlemar har dispans i 180 dagar)

                      Regel #04 - Ingen försäljning över huvud taget är tillåten i huben.
                      Regel #05 - Utdelning av MFSL eller Ofisiella skivor/DVD är inte tillåtet.
                      Regel #06 - Utdelning av pornografiskt material är inte tillåtet.
                      Regel #07 - Utdelning av MP2, MP3, MPC, M4A, OGG, DTS, eller WAV filer är inte tillåtet.
                      Regel #08 - Alla skivor i shn format måste inkludera en .md5 signatur.
                      Regel #09 - Inga icke kompletta skivor får förekomma i din utdelningsmapp.
                      Regel #10 - Ingen anknytning med (PinkFloyd420) eller hans hub. (mp3 varning)
                      Regel #11 - Tomma mappar måste ligga i en mapp kallad typ "Archived".
                      Regel #12 - QUEUE bara en skiva per anvandare åt gången (sålänge du inte har tillåtelse).
                      Regel #13 - Respektera folks privatliv, skriv ej ut någons riktiga för eller efternamn i shatten utan tillåtelse.
                      Regel #14 - Ingen nerladdning av DVD,er, tills du nått minimumutdelningen på 8 GB
                      Regel #15 - Hoppa ej ut och in ur hubben. Anars kan du bli tids avstängd (förbli inloggad)
                      Regel #16 - Det är ej tillåtet att dela ut konverterade videos från HQ DVDs. Dela ut orginalet i stället.
                      Regel #17 - Alla nedladdade shower måste delas ut eller arkiveras i en lista för andra att tillgå sk request tills mer HD utrymme behöv

<<< Småknep för att öka din utdelning >>>

Knep #1 Som ny medlem, Inrikta dig inte på dem med stor utdelning. Dessa medlemar har den största slot förfrågan för att all försöker ladda ner ifrån dem. Du kommer att hamna i en lång kö.

Knep #2 Om du har material som du fått igenom ett utbyte. Så kan du rippa musiken ifrån cd skivan eller dvd,n ifrån dvd skivan. Många i hubben kan hjälpa dig på traven och beskriva hur man gör.

Knep #3 Dela ut det du laddar ner, andra medlemar snappar upp detta och resultatet blir att du får slots utan att behöva fråga om det, samt att du får den musik/DVDer du vill ha mycket snabbare. LEECHER är inte välkomna och upptäcks snabbt av andra medlemar.

Knep #4 Logga inte ut ifrån hubben, Din dator behöver inte sova. Du betalar din internetleverantör för uppkoppling 24 timmar om dygnet samt att varken din elräkning eller dator berörs nämnvärt av detta.
 

home Rules Sign Up! Download Software Search Database Newsletter My Space Member Map DC Hublist Check E-mail Donations